Тернівська Міська рада

Тернівська Міська рада

Офіційний сайт міста

№ 15-3/VI від 17.12.2010 "Про заслуховування звіту про здійснення державної регуляторної політики"

 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

ТЕРНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ

ТРЕТЯ СЕСІЯ

===========================================================

 

Р І Ш Е Н Н Я

17.12.2010                                                      № 15-3/VI

 

 

Про заслуховування звіту

про здійснення державної

регуляторної політики

 

 

На виконання вимог ст.38 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, Тернівська міська рада

 

ВИРІШИЛА

1.    Прийняти до уваги звіт адміністратора Дозвільного центру виконавчого комітету Тернівської міської ради про здійснення державної регуляторної політики у м.Тернівка (додаток №1).

2.    Організаційно-інформаційному відділу в десятиденний термін опублікувати дане рішення.

3.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з економічних питань – Пацко С.Г.

 

 

 

 

 

 

 

        МІСЬКИЙ  ГОЛОВА                         В.В.ТАРЕЛКІН

 

 

        

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

 

Додаток № 1

до рішення міської ради

від 17.12.2010

15-3/VI

 

Звіт про здійснення регуляторної політики у м.Тернівка

 за 2010 рік.

  1. ВСТУП

      Проведення єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва є одним із головних направлень діяльності виконавчого комітету Тернівської міської ради. Під час розроблення проектів власних регуляторних актів  виконавчий комітет Тернівської міської ради керується законом України «Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності» і вважає, що діяльність у сфері господарювання повинна бути спрямована на усунення правових, економічних та адміністративних перешкод для здійснення господарської діяльності.

2. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

       Рішенням Тернівської міської ради № 905-ХLVІІІ/V від 27.11.2009р було   затверджено План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік згідно якого на засіданнях Тернівської міської ради приймалися рішення про прийняття проектів регуляторних актів. Даним планом передбачалося  14 проектів регуляторних актів, а саме:

1. Рішення виконавчого комітету Тернівської міської ради «Про погодження та встановлення тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення, що надаються КП «ТЖКП».

2. Рішення виконавчого комітету Тернівської міської ради «Про встановлення та затвердження тарифів на послуги з утримання будинків, споруд та при будинкових територій, що надаються КП «ТЖКП».

3. Рішення виконавчого комітету Тернівської міської ради «Про погодження та встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення, що надаються КП «ТЖКП».                     

4. Рішення виконавчого комітету Тернівської міської ради «Про затвердження тарифів на вивіз ТПВ від населення приватного сектору, бюджетних установ та інших споживачів міста».

5. Про затвердження порядку розміщення зовнішньої реклами в місті Тернівка.    

6. Про регулювання діяльності з розміщення зовнішньої  реклами.         

7. Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності на території м.Тернівка.

8. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.01.2007р № 195-ХІІ/V «Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду майна територіальної громади м. Тернівка та Порядок проведення конкурсу щодо передачі в оренду майна територіальної громади м.Тернівка».

9. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.06.2008р № 600- ХХХІІІ/V «Про затвердження Положення про видачу дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально -культурного, побутового, торговельного та іншого призначення в місті Тернівка».

      10. «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 15.12.2008р №703 ХХХVІІІ/V «Про встановлення ставок єдиного податку на деякі види підприємницької діяльності».                     

      11. «Про внесення змін та доповнень в рішення Тернівської міської ради від 28.01.2009р №733-ХХХХІ/V «Про встановлення ставок орендної

плати за земельні ділянки, які перебувають у власності Тернівської міської ради».        

       12. «Про внесення змін та доповнень в рішення Тернівської міської ради від 28.01.2009 № 736-ХХХХІ/V «Про затвердження Методики розрахунку і порядок використання орендної плати за оренду майна, що є власністю територіальної громади м. Тернівка».                       

        13. «Про затвердження Положення щодо проведення конкурсів з набуття права оренди земельної ділянки несільськогосподарського призначення та складу комісії з проведення таких конкурсів».       

        14. « Про затвердження Положення про приватизацію об’єктів комунальної власності шляхом викупу».            

Протягом року виникла потреба доповнити план проектів регуляторних актів на 2010р, таким чином  були розроблені та прийняті наступні регуляторні акти - рішення виконавчого комітету Тернівської міської ради від 05.08.2010р №262 «Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування м.Тернівка»  та рішення виконавчого комітету Тернівської міської ради №339 від 20.10.2010р «Про регламент встановлення режиму роботи суб’єктів господарської діяльності на території м.Тернівка».

 Також із запланованих проектів прийнято регуляторний акт - рішення Тернівської міської ради № 963 –L І/V від 14.05.2010р. «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 15.12.2008р №703 ХХХVІІІ/V «Про встановлення ставок єдиного податку на деякі види підприємницької діяльності».

Держкомітетом з питань підприємництва та регуляторної політики не погоджено регуляторний акт «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.06.2008р № 600- ХХХІІІ/V «Про затвердження Положення про видачу дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально -культурного, побутового, торговельного та іншого призначення в місті Тернівка», тому на сьогоднішній день діючими регуляторними актами є-№ 600- ХХХІІІ/V від 23.06.2008р  «Про затвердження Положення про видачу дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально -культурного, побутового, торговельного та іншого призначення в місті Тернівка»  та №893 від 30.10.2009р «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.06.2008р

 № 600- ХХХІІІ/V «Про затвердження Положення про видачу дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально -культурного, побутового, торговельного та іншого призначення в місті Тернівка». Розробниками вищезазначених регуляторних актів  є відділ з економічних питань підприємництва та управління територією, департаменту з питань економіки регіональної та інвестиційної політики.  

      Щодо інших запланованих регуляторних актів -  вони не розроблялись т.я. протягом року не виникло в цьому потреби. Тому із за планованих 16 проектів на 2010 рік розглянуто 4,  а прийнято 3 регуляторний акт.   

            З метою подальшого впровадження державної регуляторної політики та у відповідність до вимог ст.32 Закону «Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності», підготовлено проект рішення Тернівської міської ради «Про затвердження  плану  діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік».  

 

 

 

Секретар міської ради                                                  Ж.А. Шкут