Тернівська Міська рада

Тернівська Міська рада

Офіційний сайт міста

Сучасна Тернівка

Капітальні вкладення та проекти

Обсяги капітальних вкладень були заплановані в сумі 9634,059 тис.грн., в тому числі 6412,059 тис.грн – міський бюджет, 1917,0 тис.грн. – обласний бюджет, 1275,0 тис.грн – кошти населення, 30,0 тис.грн. - інші кошти.

Фактично за 2018 рік профінансовано 1443,19  тис. грн. коштів міського бюджету, тобто 23%, в т.ч:

- Будівництво багатоквартирного житлового будинку по бульвару Героїв Космосу, 7 в м. Тернівка Дніпропетровської області - 1313,02 тис.грн. (виготовлення ПКД та початок виконання робіт);

- Реконструкція скверу по вул. Миру в м. Тернівка Дніпропетровської області - 2,688 тис.грн. (експертиза ПКД).

- Реконструкція каналізаційного колектору (від вул. І.Петрова до КНС-2) в м. Тернівка Дніпропетровської області - 127,48 тис.грн. (початок виконання робіт).

 

Розвиток підприємництва

Станом на 01.01.2019 року в місті зареєстровано 773 суб’єктів ЄДРПОУ, з яких 534 – це фізичні особи-підприємці, та 239 – юридичні особи.

Станом на 01.01.2019 кількість об’єктів торгівлі по місту становить 184, із них 84 - продовольчі, 100 - промислові. За 2018 рік в місті було відкрито 20 нових торгівельних об’єктів (15 продовольчих та 5 промислових). Закрито 14 торговельних об’єктів (6 продовольчих та 8 промислових). Кількість об’єктів ринкової торгівлі не змінилася та становить 2 об’єкти. Кількість об’єктів побуту - 90. Кількість об’єктів ресторанного господарства збільшились на 1 та становить 20 об’єктів.

Станом на 01.01.2019 року в оренду надано 125,9 га землі, укладено 209 договорів з орендарями (в т.ч. які перебувають в стадії  реєстрації).

Також станом на 01.01.2019 року з фізичними особами-підприємцями та юридичними особами (без урахування бюджетних та пільгових установ) укладено 51 договір оренди. Площа комунального майна, що знаходиться в постійній та погодинній оренді становить 2679,6 м2. Від надання в оренду зазначеного комунального майна  отримано 1037,714  тис. грн.

 

Ринок праці

Протягом звітного періоду 2018 року у Тернівський МФ на обліку перебувало 998 осіб, 658 осіб працевлаштовано з початку року, 108 осіб пройшли професійне навчання, 118 осіб залучено до громадських робіт. Найбільшу питому вагу серед безробітних по місту складають жінки, що пов’язано з відповідними потребами і можливостями вугільної промисловості.  Станом на 01.01.2019 року на обліку перебуває 135 безробітних, що становить 99,3% у порівнянні з минулим роком. Середній розмір допомоги по безробіттю складає 3477,3 грн. Рівень зареєстрованого безробіття по м. Тернівка складає 0,84 % (станом на 01.01.2018 року – 0,84 %).

 

Освіта

У місті функціонує вісім закладів дошкільної освіти, п’ять закладів загальної середньої освіти, гірничий професійний ліцей та Центр дитячої творчості.

Станом на 01.01.2019 року у дошкільних закладах м. Тернівка виховується 1235 дітей, працює 138 осіб вихователів та педпрацівників. Наповнюваність груп у садках – 23,3 дітей в групі.

В середніх школах міста станом на 01.01.2019 року навчається 3106 учнів, з них 24 учня вечірніх класів. Кількість учителів становить – 171 особа, тобто на одного вчителя припадає 18 учнів.

У ТПГЛ станом на 01.01.2019 року навчається 277 учнів (при плані 302). Випущено в звітному періоді - 125 учнів.

 

Культура

До відділу культури відносяться чотири самостійних комунальних закладів: Тернівська міська централізована бібліотечна система (три бібліотеки), Школа естетичного виховання з музичним та художнім відділеннями, Тернівський міський центр культури і дозвілля (ЦД «Шахтар» та будинок культури ім. С.Маркова), Тернівський міський краєзнавчий музей.

Станом на 01.01.2019 року кількість учнів школи естетичного виховання становить 163 дітей.

Книжковий фонд  бібліотек складає 65,8 тис. книжок.

На проведення культурних заходів за 2018 року було витрачено коштів міського бюджету в сумі 688,4 тис. грн., що становить 93 % передбачених.

 

Служба в справах дітей

Станом на 01.01.2019 року на первинному обліку дітей, які залишилися без батьківського піклування,  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, служби у справах дітей перебуває 112 дітей (01.01.2018 року - 114 дітей).

Знято з обліку дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, 21 дитину у зв’язку зі зникненням підстав перебування на зазначеному обліку.

Станом на 01.01.2019 року проведено 24 профілактичних рейдів «Діти вулиці». Завдяки проведеній роботі очікується зменшення кількості злочинів, скоєних неповнолітніми, зменшилася кількість виявлених та поставлених на облік дітей, які потребують соціально-правового захисту.

 

Охорона здоров’я

 

В м. Тернівка  організовано та здійснюють діяльність два медичні комунальні заклади: КНП «ЦПМСД» та КЗ «ТЦМЛ «ДОР». Станом на 01.01.2019 року по обом медичним закладам наявні такі показники:

загальна кількість  лікарів – 73 особи;

загальна кількість середнього медичного персоналу - 199 осіб;

потужність закладів – 750 відвідувань в зміну;

загальна кількість ліжок - – 112 ліжок;

загальна кількість пролікованих в стаціонарі – 4452 особи.

 

Фізична культура і спорт

В 2018 році тривала робота по залученню населення до здорового способу життя та зайняття спортом. Протягом звітного періоду кількість населення, охопленого всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи становила 6631 особа, кількість фахівців з фізичного виховання – 42 особи. Для проведення спортивних змагань з різних видів спорту з міського бюджету 94,6 тис.грн.

 

Показники рівня життя

Основною галуззю економіки міста є вугледобувна промисловість, підприємства якої у загальній структурі робочих місць формують близько 56%.

Показник середньомісячної номінальної заробітної плати у м.Тернівка залишається, як і раніше, більшим у порівнянні з показниками інших  регіонів. До видів економічної діяльності, де нараховувалась найвища зарплата, належать підприємства вугледобувної промисловості, представлена вона виробничо-структурними підрозділами ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» .

За даними Головного управління статистики у Дніпропетровській області середньомісячна номінальна заробітна плата  штатних працівників, зайнятих на підприємствах міста з чисельністю найманих працівників 10 і більше осіб станом на 01.10.2018 року становила 12659 грн., що у 3,4 рази вище рівня мінімальної заробітної плати (3723 грн.); середньооблікова кількість штатних працівників складала станом на 01.11.2018 року - 5793.

Упродовж 2018 р. заборгованість із виплати заробітної плати у місті Тернівка відсутня.

Станом на 01.01.2019 року середній розмір пенсій в м. Тернівка склав 5812,20 грн. (станом на 01.01.2018 р. – 5619,41 грн.). Чисельність пенсіонерів складає 10377 осіб (станом на 01.01.2018 р. – 10511 осіб).

Протягом  2019 року надано соціальної допомоги та субсидій на 23450,1 тис. грн., в т.ч.: виплачено допомоги сім’ям з дітьми – 17757,4 тис. грн., державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям – 1587,8 тис. грн., державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям – інвалідам – 4104,9 тис. грн., субсидій на оплату житлово-комунальних послуг – 14556,6 тис. грн., субсидій готівкою – 126,4 тис. грн.

Станом на 01.12.2018 року в м. Тернівці чисельність населення складає 27978 осіб (2017 рік - 28146 осіб).

 

Навколишнє середовище

За січень-грудень 2018 року (станом на 01.01.2019р.) отримано до міського бюджету  576,622 тис. грн. екологічного податку.

Із місцевого бюджету передбачено виділення коштів в сумі 945,003 тис. грн., на виконання заходів «Екологічної програми на період 2016 – 2020 роки»:

- запобігання забрудненню навколишнього середовища, для поліпшення повітряного  басейну - озеленення території міста на площі 5,3 га;

- придбання 30 контейнерів для твердих побутових відходів;

- придбання  70  урн (фактично придбано – 34 урни) для попередження накопичення відходів та засмічення території міста;

- запобігання забруднення навколишнього середовища, забезпечення екологічних і санітарно-гігієнічних вимог та попередження забруднення вод, на території м. Тернівка.

Станом на 01.01.2019 року було фактично використано 854,414 тис. грн.