Тернівська Міська рада

Тернівська Міська рада

Офіційний сайт міста

Річний план державних закупівель зі змінами, станом на 25.10.2010р.

                                     Річний  план державних закупівель зі змінами, станом на 25.10.2010р.

                                                                  Комунальне підприємство «Тернівське житлово-комунальне підприємство» ЄДРПОУ 31657751

                                                                                                                      (найменування підприємства)

предмет закупівлі

код КЕКВ

(для

бюджетних

коштів)

джерело

фінансування

очікувана вартість

предмета закупівлі

процедура

закупівлі

орієнтовний початок

проведення процеду-

       ри закупівлі

 

Підрозділ(и)

(особа(и)), яких планується залу-

чити до підготовки  документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій)

примітки

1

       2

3

4

5

              6

7

8

Будинки та будівлі нежитлові (реконструкція частини приміщень майстерні СШ №2 під міську лазню м. Тернівка, С. Маркова, 8а)

КФК 150101

 

 

 

КФК 240900

КЕКВ 2410

міський

 бюджет

739059,6 грн. (сімсот

тридцять дев´ять тисяч

п´ятдесят дев´ять гривень 60 коп.)

65940 грн. (шістдесят

п´ять тисяч дев´ятсот

сорок гривень 00 коп.)

відкриті торги

квітень

Заярний І.М.

Чепур Г.В.

Жданова А.С.

Шубодьорова Т.М.

Мамедова Т.М.

Леонтович В.Г.

Лісовська Н.В.

 

Головний розпорядник коштів: Управління житлово-комунального господарства та

капітального

будівництва виконав-

чого комітету   

м. Тернівка

Асфальтобетон

КФК 107703

 

КЕКВ

1310

міський бюджет

    112300 грн.

(сто дванадцять тисяч триста гривень 00 коп.)

відкриті торги

травень

Заярний І.М.

Чепур Г.В.

Жданова А.С.

Шубодьорова Т.М.

Мамедова Т.М.

Леонтович В.Г.

Лісовська Н.В.

 

Головний розпорядник коштів: Управління житлово-комунального господарства та

капітального

будівництва виконав-

чого комітету   

м. Тернівка

Вироби мінеральні неметалеві н.в.і.у.

КФК 100103

 

КЕКВ

1310

міський бюджет

    421807 грн.

(чотириста двад-

цять одна тисяча вісімсот сім гри-

вень 00 коп.)

відкриті торги

травень

Заярний І.М.

Чепур Г.В.

Жданова А.С.

Шубодьорова Т.М.

Мамедова Т.М.

Леонтович В.Г.

Лісовська Н.В.

 

Головний розпорядник коштів: Управління житлово-комунального господарства та

капітального

будівництва виконав-

чого комітету   

м. Тернівка

Вугілля кам´яне

 

кошти комунального підприємства

 

відкриті торги

вересень

 

 

Вугілля кам´яне

 

кошти комунального підприємства

  3781886,85 грн.

(

відкриті торги

вересень

 

 

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від    25.10.2010р.         18   .

Голова комітету з конкурсних торгів _______________________________________________      __________________________

                                                                                                (прізвище, ініціали)                                                  (підпис) М.П.

Секретар комітету з конкурсних торгів _____________________________________________      __________________________                                                                                                                                                                                                                                       (прізвище, ініціали)                                                                                                                                                     (підпис)