Тернівська Міська рада

Тернівська Міська рада

Офіційний сайт міста

Річний план державних закупівель зі змінами, станом на 01.09.2010р.

Комунальне підприємство «Тернівське житлово-комунальне підприємство» ЄДРПОУ 31657751

                                                                                                                                                  (найменування підприємства)

предмет закупівлі

код КЕКВ

(для

бюджетних

коштів)

джерело

фінансування

очікувана вартість

предмета закупівлі

процедура

закупівлі

орієнтовний початок

проведення процеду-

       ри закупівлі

 

Підрозділ(и)

(особа(и)), яких планується залу-

чити до підготовки тендерної документації (запиту цінових котирувань)

примітки

1

       2

3

4

5

              6

7

8

Будинки та будівлі нежитлові (реконструкція частини приміщень майстерні СШ №2 під міську лазню м. Тернівка, С. Маркова, 8а)

КФК 150101

 

КЕКВ

2410

міський

 бюджет

    804999,6 грн.

(вісімсот чотири

тисячі девятсот девяносто девять гривень 60 коп.)

 

відкриті торги

квітень

Заярний І.М.

Чепур Г.В.

Жданова А.С.

Шубодьорова Т.М.

Мамедова Т.М.

Леонтович В.Г.

Лісовська Н.В.

 

Головний розпорядник коштів: Управління житлово-комунального господарства та

капітального

будівництва виконав-

чого комітету   

м. Тернівка

Асфальтобетон

КФК 107703

 

КЕКВ

1310

міський бюджет

    112300 грн.

(сто дванадцять тисяч триста гривень 00 коп.)

відкриті торги

травень

Заярний І.М.

Чепур Г.В.

Жданова А.С.

Шубодьорова Т.М.

Мамедова Т.М.

Леонтович В.Г.

Лісовська Н.В.

 

Головний розпорядник коштів: Управління житлово-комунального господарства та

капітального

будівництва виконав-

чого комітету   

м. Тернівка

Вироби мінеральні неметалеві н.в.і.у.

КФК 100103

 

КЕКВ

1310

міський бюджет

    421807 грн.

(00 коп.)

відкриті торги

травень

Заярний І.М.

Чепур Г.В.

Жданова А.С.

Шубодьорова Т.М.

Мамедова Т.М.

Леонтович В.Г.

Лісовська Н.В.

 

Головний розпорядник коштів: Управління житлово-комунального господарства та

капітального

будівництва виконав-

чого комітету   

м. Тернівка

Вугілля кам´яне

 

кошти комунального підприємства

  3781886,85 грн.

(три мільйона сімсот вісімдесят одна тисяча вісімсот вісімдесят шість гривень 85 коп.)

відкриті торги

вересень

Заярний І.М.

Чепур Г.В.

Жданова А.С.

Шубодьорова Т.М.

Мамедова Т.М.

Леонтович В.Г.

Лісовська Н.В.

 

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від __________________ № _______.

Голова комітету з конкурсних торгів _________________________________________      __________________      

                                                                                        (прізвище, ініціали)                                               (підпис) М.П.

Секретар комітету з конкурсних торгів _____________________________________          ____________________

                                                                                       (прізвище, ініціали)                                                (підпис)